tiistai 21. maaliskuuta 2017

Millainen on tyypillinen oppisopimusopiskelija?

Monesti kuulee, että oppisopimuskoulutus on niille, jotka eivät pääse ammatilliseen koulutukseen tai jotka eivät pärjää koulussa. Mielletään myös, että oppisopimus on viimeinen vaihtoehto, jos mikään muu koulutus ei ”tärppää”. Usein kuulee myös, että halutaan aloittaa oppisopimus, koska näin päästään helpommalla.

Todellisuus on jotain muuta. Oppisopimusopiskelijalta edellytetään ja vaaditaan paljon. Samaan aikaan pitää ottaa työpaikan tehtävät haltuun, opetella uusia työtehtäviä, tutustua työkavereihin, asiakkaisiin, laitteisiin, koneisiin, ohjelmiin sekä monesti myös hypätä nopeasti toimivan tuotannon tai asiakaspalvelun tehtäviin.

Samalla alkaa myös teoriaopiskelu oppilaitoksessa. Aikaisemmista opiskeluista on usein jo jonkin aikaa ja opiskelutaidot voivat olla hieman ruosteessa. Sähköiset opiskelujärjestelmät, tiiviit opiskelupäivät, uudet opiskelijat ja opettajat sekä monesti vielä pitkä matka teoriapäiville on myöskin edessä. Jännitettävää ja uusien asioiden opettelua on tiedossa. Samalla on sovitettava opinnot töiden oheen, monesti vielä joutuu suunnittelemaankin työtehtäviä niin, että ne tukisivat juuri sillä hetkellä suoritettavia teoriaopintoja.

Opiskelu edellyttääkin oppisopimusopiskelijalta hyvin paljon itsenäisyyttä, kykyä sovittaa työtä ja opiskeluja samaan aikaan sekä itsenäistä tiedonhankintaa. Vastuu opiskeluista on kuitenkin viime kädessä vain opiskelijalla itsellään. Hyvä työpaikkakouluttaja auttaa ja opastaa sekä oppilaitoksen opettajalta saa apua. Koulutuksen suorittaminen ja kaikkien edellä mainittujen asioiden yhdisteleminen sekä tutkinnon perusteiden mukaisen oppimisen saavuttaminen edellyttää kuitenkin opiskelijalta oma-aloitteisuutta ja sitä, että hän suunnittelee omia opintojaan ja pitää kiinni sovituista asioista. Tyypillinen oppisopimusopiskelija onkin itsenäinen, oma-aloitteisesti oppisopimuspaikan löytänyt ja koulutusta työnantajalle ehdottanut. Hän on ottanut asioista selvää jo ennen koulutuksen aloittamista sekä kertonut tästä myös työnantajalle. Hän on myös valmis matkustamaan teoriapäiville ja hankkimaan tietoa iltaisin sekä tekemään etätehtäviä.

Monta vuotta Pohjois-Karjalassa oppisopimusopiskelijoiden keski-ikä on pyörinyt n. 37 vuoden paikkeilla. Miehiä ja naisia on koulutusmuoto kerännyt lähes yhtä paljon. Vaikka viime vuosina oppisopimuskoulutuksen houkuttelevuutta on pyritty lisäämään nuorille, on kuitenkin heidän osuus vieläkin hyvin pieni. Esimerkiksi tällä hetkellä Pohjois-Karjalassa on hieman alle parikymmentä alle 20-vuotiasta oppisopimusopiskelijaa! Yli 50-vuotiaitakin on yli tuplasti enemmän. Suurimmalla osalla opiskelijoista on jo joku ammatillinen peruskoulutus taustalla ja usein myös työkokemusta eri aloilta.

Oppisopimuskoulutukseen tullaankin aivan eri syistä kuin alussa mainitsin. Oppisopimuskoulutus koetaan usein parhaaksi vaihtoehdoksi, kun vaihdetaan alaa tai halutaan kouluttautua uusiin tehtäviin. Aika harvoin kuulee perusteluna sen, että se on helpompi. Jo oppisopimuspaikan löytäminen vaatii paljon ja opiskelut vielä enemmän.

Onnea ja menestystä kaikille oppisopimusopiskelijoille ja tervetuloa uudet opiskelijat mukaan. Opiskelun ja työn yhdistäminen vaatii paljon mutta varmasti myös antaa paljon. Oppisopimuskoulutuksen jälkeen suurin osa jatkaakin työsuhteessa, joten palkinto odottaa tekijäänsä.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti